לופט קאַנדישאַנער קאַמפּרעסער שייַכעס

  • AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

    לופט קאַנדישאַנער קאַמפּרעסער שייַכעס

    בערינג קאָד גרייס וואָג NSK NACHI D DBC KG 30BD47112DUK 30 47 0.07 30BD471du 30BW08DU 30B5220DU 30B5220Du 30B5220Du 30BGS10G-2DS2 30 2DS2 30 2DS2 0.1 5 52 2 2 2 2 2 2 22 22 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 302 0.1 5 5B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30B4 0.15 30b4 0.15 30b4 0.15 30B4 0.15 30b4 0.15 30B4 0.15 30b4 0.15 30B4 0.15 302 07D0D0D0DUK 30BG05S5G-2Ds 30 55 23 23 23 23 23 0.19 32BD4718DUK 32BG04S3G 32B4 32BD45s1 35BD07D0 3220Du 35BD5220Du 1016 05 52 20 20 0.11 05 520 010